Hvad sker der?

Podcast omkring tegl og teglproduktion, klik her.  

Denne guide er fra Videnscenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB). Selve guiden, klik her! Der er en masse brugbar viden, som kan være nyttig hvis man gerne vil gøre sig klogere på bærerdygtighed og genanvendte byggematerialer. VHGB’s hjemmeside.  

Generalforsamling – lørdag den 17. november 2018, kl. 12.00. På grund af de få tilmeldinger som der har været, har vi været nød til at omprioriterer generalforsamlingen. Den kommer til at foregå under mere uformelle rammer, de tilmeldte vil blive kontakte personligt.

Lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet Denne vejledning har til hensigt at understøtte kommunernes arbejde med lokalplaner, der har et bevaringsværdigt sigte. Her er link til Erhvervsstyrelsen hjemmeside

Nye Fredninger, ophævelser mv. Her er link til Kulturministeriets hjemmeside omkring nye fredninger og ophævelser.