Denne guide er fra Videnscenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB). Selve guiden, klik her!

Der er en masse brugbar viden, som kan være nyttig hvis man gerne vil gøre sig klogere på bærerdygtighed og genanvendte byggematerialer.

VHGB’s hjemmeside.

 

Generalforsamling – lørdag den 17. november 2018, kl. 12.00.

På grund af de få tilmeldinger som der har været, har vi været nød til at omprioriterer generalforsamlingen. Den kommer til at foregå under mere uformelle rammer, de tilmeldte vil blive kontakte personligt.

Lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet

Denne vejledning har til hensigt at understøtte kommunernes arbejde med lokalplaner, der har et bevaringsværdigt sigte.

Her er link til Erhvervsstyrelsen hjemmeside

Nye Fredninger, ophævelser mv.

Her er link til Kulturministeriets hjemmeside omkring nye fredninger og ophævelser.

“Renovering på dagsordenen” er et initiativ, så er støttet af GI og Realdania og drevet af Bygherreforeningen. Traditionelt set har nybyggeri fået mere opmærksomhed og det selv om renovering indenfor byggeri har dobbelt så stor omsætning!

Her er et af deres indlæg: “Renovering gavner miljøet mere end nybyggeri”.

Hvis man vil abonnerer på deres nyhedsbrev så klik her.